DOUČOVÁNÍ

Doučování, opakování a prohloubení znalostí

·         jednotlivé vyučovací hodiny (včetně domácích úkolů

·         testy, prověrky a kontrolní písemné práce

·         zvládnutí menších i větších tématických celků

 

 

Domácí výuka

zameškaného učiva při dlouhodobé nemoci žáka / studenta

 

 

Intenzivní výuka

·         opravné, dodatečné či jiné zkoušky

·         maturitní zkoušky, opravné maturitní zkoušky

·         dílčí nebo závěrečné zkoušky jiného typu

 

 

Práce se žáky,

kteří mají některou z vývojových poruch učení a chování.

 

 

Jednorázová pomoc

řešení jednotlivých příkladů.