KONZULTACE

Konzultace

k referátům, seminárním pracím, zápisům laboratorních prací.

 

 

Pomoc

při řešení soutěžních úloh.

 

 

Další služby

v rámci předmětu podnikání „Výchova a mimoškolní vzdělávání.

 

 

Půjčování a kopie

literatury nebo jiných pomůcek k učení.